BURSA JAZZBOOK

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

criterii de evaluare

evaluarea proiectelor muzicale inscrise

 1. Autenticitatea performanţei[1]
 • Originalitate şi creativitate în demersul jazzistic
 • Coerenţa materialului compus şi creat spontan
 • Claritatea expunerii ideilor muzicale şi coordonarea lor în ansamblu
 • Expresivitatea discursului (capacitatea de transmitere a ethosului muzical dorit)

 

 1. Calitatea improvizaţiei, componentă definitorie a creaţiei şi interpretării jazzistice
 • Evaluarea actului improvizatoric din punct de vedere compoziţional
 • Organicitatea relaţiei dintre creaţia improvizată şi materialul muzical prestabilit
 • Raportul creaţiei improvizate cu demersul muzical al ansamblului – intergrarea în grup prin stilistică şi comerţul ideilor muzicale, aşa numitul interplay
 1. Evaluarea dimensiunii ritmice a discursul muzical
 • Potenţialul swing-ant al liniilor melodice şi al celorlalte componente de discurs improvizat – articulaţia, frazarea şi elementele de acompaniament
 • Raportul improvizatiei individuale cu dimensiunea ritmică a performanţei de grup

 

 1. Stăpânirea mijloacelor de realizare a creaţiei interpretative şi improvizate
 • Tehnici instrumentale specifice şi raportul lor cu performanţa de ansamblu
 • Viziunea stilistică – dovada cunoaşterii tradiţiilor interpretative şi improvizatorice ale jazzului. Aportul sintetic şi creativ al concurenţîlor privitor la stilistica performanţei
 • Calitatea timbrală în raport cu expresia sonoră particulară sau cu stilul abordat

[1] Concurenţii nu sÎnt obligaţi să prezinte în concurs piese originale (compoziţii proprii). Prezenţa lor în program poate reprezinta un factor favorizant pentru acordarea bursei Jazzbook, desigur, în funcţie şi de calitatea acestor piese.